Vol 64, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Adrienn Széles, János Nagy, Tamás Rátonyi, Endre Harsányi
PDF
14
Sekip Erdal, Rahime Cengiz Cengiz, Ahmet Ozturk
PDF
11
Jan Bocianowski, Kamila Nowosad, Agnieszka Tomkowiak
PDF
8
Masood Qadir, Amir Bibi Bibi, Hafeez Ahmad Sadaqat, Faisal Saeed Awan
PDF
8
Liotino M., Varangot A., Beznec A. Y., Auteri M., Bossio A. E., Lewi D. M., Faccio P. D.
PDF
6
Mohamed Abdelghany, Xuyang Liu, Luyang Hao, Chenxi Gao, Sirong Kou, Erhu Su, Yuqian Zhou, Ruilian Wang, Dengfeng Zhang, Yongxiang Li, Yanchun Song, Yunsu Shi, Tianyu Wang, Yu Li
PDF
10